Írj Nekem!

 

Magyar nevek

 

Mondák könyve

 

Gyógynövények

Hazafias versek

 

Bölcsességek

Bölcsességek

 

Háromféle ember él a világon: a rontó-ember, a gyűjtő-ember és a látó-ember. Te látó-ember leszel, ugye?

( Tavak könyve ) 

 
Nehéz ebben a világban élni, tudom, Neked is.

( Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához ) 

 Egyforma értékű minden nép…

( Örökösök ) 

 Aki rest áldozni a jövendőért-nem érdemel jövendőt.

( Magyar pólus ) 

 …a boldogságnak nincs semmi, de semmi köze a pénzhez.

( Eliza ) 

 Jó szomszédság: félgazdagság. A másik feliért magunk kell megdolgozzunk.

( Kard és kasza ) 

 Ki magasra néz, nem látja meg a rögöt a lába alatt, s ki másra bízza földjét, elveszíti azt. Ami legfontosabb pedig: akié a föld, azé az ország

( Kard és kasza ) 

 Az elmúlást ki soha nem csodálta,

akinek nincs egy délibábos álma:

Szegény a lelke, jaj, de szegény…

( Alkonyati rózsák ) 

 Csak a levett kalap kötelez. A levett kalap azt jelenti, hogy az illető nem tartozik a kiváltságosak társadalmába, azt jelenti, hogy az illető idegen, azért jött, mert szüksége van valamire.

( Farkasverem ) 

 

 Éles kés az emlékezet.

( Csaba ) 

 Aki nem ád kalácsot, ne is adjon tanácsot.

( Tavaszi szél ) 

 S akiket egyformán ver a zivatar, egyformán süssön azokra a nap is.

( Magyar örökségünk )  

 Ha édes szőlőfürtöt szakítasz, oszd meg másokkal is, de ha olyan ügyetlen voltál, hogy savanyú szemeket szedtél, tartsd meg őket magadnak.

( Eliza ) 

 …igazsággal nem lehet utcát kövezni, mert az embereknek felsérti a lábát.

( Csaba )   

 …vannak jó emberek és vannak rossz emberek s a rossz embereknek nagyobb a szájuk, mint a jóknak s akinek nagyobb a szája ,az halad előre.

( Csaba )  

 Nem csak lábbal, szárnnyal  és ügyességgel lehet első valaki, hanem ésszel is, és éppen ezért nem kell csúfolódni azzal, aki gondolkozik.

( Tavak könyve )  

 
A lehetetlent csak úgy rámondani valamire: gyávaság.

( Farkasverem )  

 Az emberfélének két élete van. Az egyikben mindig álmodik, a másikban pedig eltemeti, amit álmodott.

( Farkasverem ) 

 Az idő lassan mozog, vonszolja magát csak, mint a lőtt nyúl.

( Farkasverem ) 

 Ahol sokat unatkoznak az emberek s nincs mit csináljanak az idejükkel, ott megesik, hogy bogár lepi el a fejeket belülről.

( Farkasverem ) 

 …a függetlenségnek ára van.

( Eliza ) 

 …miképp az ember öregszik, azon módra nőnek a hegyek.

( Vérben és viharban ) 

 …nem is olyan félelmetes a világ, ha lehet benne jussa annak is, aki árva.

( Egyedül a világ ellen )  

 …aki erősebb, annak több rész jut az igazságból.

 ( Egyedül a világ ellen ) 

 …akár gyufával játszanak az emberek, akár új gondolatokkal, nem törődnek a következményekkel…

 ( Átoksori kísértetek )  

 Csak a bolondok gyújtják fel e házat azért, mert itt-ott elavult.

( Átoksori kísértetek  )  

 Bölcs lesz a szamár is, ha már karón a bőre.

( Vérben és viharban )  

 Hívatlanul jöttünk…ennélfogva a magunk hibája , hogy olyasmit láttunk, ami nem tetszett nekünk.

( Átoksori kísértetek ) 

 Minél több ellenség, annál több becsület…

( Zsoltár és trombitaszó ) 

Pökhendiség, önteltség nem olyan tulajdonságok, amelyek megnyitnák az ajtókat.

( Átoksori kísértetek )  

 …aki a következményeket formálja, azé a jövendő.

 ( Józan magyar szemmel ) 

 De hiába, ez a világ rendje. A madár felneveli fiait, s a madárfiak kirepülnek.

( Adjátok vissza a hegyeimet)  

 Ahová gátat építenek, ott árvíz is vagyon.

( Tizenhárom almafa ) 

  Mindent kicsiben kell elkezdeni […] különben nagy lehet a ráfizetés.

( Zsoltár és trombitaszó ) 

 Amit az ember mond, az úgy is kell legyen.

( Kard és kasza ) 

 …tanulják meg szeretni az erdőt és a földeket. A madarakat ,az állatokat és majd így rendre…az embereket. El ne vigyék őket a föld mellől, és az erdő mellől, mert csak az ad erőt az ember lába alá, a föld. Tanulják meg, hogy az élet csak a földdel együtt élet és ,hogy mindennek a világon gyökere van. Az embereknek is, a családnak is, a nemzetnek is. Orvosolni nem az ágak hegyét kell, hanem a gyökereket.

( Tavaszi szél ) 

 Az elégedetlenség […] olyan nyavalyája az embernek, mint teszem azt, mikor a gyümölcsfa minden látható ok nélkül egyszerre csak sárgulni kezd, aztán sárgul, sárgul, sárgul, nem terem többet…s végül az is elszárad. Bent a föld alatt a gyökereknél van a hiba. Legtöbbször rossz földbe ültették.

( Tavaszi szél ) Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit.

( Te és a világ ) 

 A barátság nem kér ,nem követel de nem is ismer áldozatokat.

( Te és a világ ) 

 Akiért aggódnak ,azt elkerüli az ördög.

( Kard és kasza ) 

 Szép a mese és érdemes megőrizni, de csak addig, amig nem keverjük össze a valósággal.

( Kard és kasza )  

 Emberek is vannak ilyenek, első látásra csúnyának ítéljük őket és később rájövünk, hogy mégis szépek.

( Farkasverem )  

 A lélek is van. Érez. Cselekvésre késztet. Érzésből érzésbe, cselekvésből cselekvésbe vándorol.

 ( A lélek útja )  

 Úgy elrontottuk ezt a világot, hogy néha már magunk sem ismerünk rá…

 ( Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához ) 

 Egyetlen szegénységünk van ebben az országban, az idő. Idő az nincs. Nagyon kevés időt tudunk áldozni olyan dolgokra, amelyekre több kellene. Tehát, ha azt akarjuk, hogy elolvassák azt ,amit mondani akarunk, úgy kell oda feltálalni, hogy ne ijedjenek meg és ne szaladjanak el tőle.

 ( Magyar pólus )  

 Nincs rémesebb dolog, mint kérni valakitől, aki nem szívesen ad.

 ( Farkasverem ) 

 A fontos, hogy élnek! Megvannak, élnek! Minden egyeben lehet segíteni. Lehet változtatni! Csak az élet az egyetlen, amin nem lehet.

( Örökösök ) 

 Az emberi lét legdrágább kincse az idő, nem lehet pótolni semmivel s aki másokat változtat, az időt lop el tőlük.

 ( Kard és kasza ) 

 Mégis vannak dolgok, amik sietősen járnak. Ezek pedig a pletykák.

( Farkasverem ) 

 Az emberek hihetetlenül találékonyak tudnak lenni abban, hogy mivel keseríthessék meg embertársaik életét.

 ( Örökösök ) 

 
A világ halad és nem lehet megállítani. S aki a kerék elé veti magát, azt könyörtelenül eltapossa a szekér.

 ( Az Antikrisztus és a pásztorok ) 

Az öregek bölcsessége minden iskolázottságnál többet ér.

( Az Antikrisztus és a pásztorok ) 

 Az öregemberek már szomorkodhatnak is néha. Nem árt meg nekik.

( Elvész a nyom ) …lassan jő […] az öregség. Az ember csak észreveszi, hogy nőnek a hegyek, egyre magosabbak lesznek egyre hosszabb rajtuk az út fölfele…

 ( Tavaszi szél ) 

 Mi magunk is felelősek vagyunk azért a világért, mint ahogy apáink és nagyapáink is felelősek voltak.

 ( Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához ) 

 Az ember levezetheti az öszvért a vízhez, de nem parancsolhat rá, hogy igyék.

 ( Magyar pólus ) 

 Gyönge ember az, akinek ellensége nincsen.

 ( A kastély árnyékában ) 

 Az ember csak akkor nem vendég valahol, ha nyugodtan magára hagyják.

 ( A kastély árnyékában ) 

 A valóság egy kicsit mindig szomorú…

( Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához ) 

 A jelszavak változhatnak, de a világ mindig ugyanaz marad.

 ( Kard és kasza ) 

 Az atkák erősebbek mint az ököl.

 ( Elvész a nyom ) 

 A fenyő hasad , a tölgyfa törik, de a gyertyán hajlik, mint az acélrugó és kiegyenesedik újra meg újra…Erdély földjén csak a gyertyánembernek van jövendője.

 ( Kard és kasza ) 

 Rügyek mindég maradnak, mint ahogy rigók is mindég maradnak, meg macskák, meg költők, akik minden földindulás után előbb-utóbb meglelik az Istent.

 ( A költő és a macska ) 

 Az időjárás és női szeszély ellen még nem találták föl a szert az orvosok.

( Elvész a nyom ) 

               Ha a medve futni tudna, őzet enne.

( Tavaszi szél ) 

 A tapintat az együttélés diplomáciája. Tanuld meg, hogy a tapintatos ember mindig őszinte. Abban, amit mond és főleg abban, amiről hallgat.

( Te és a világ ) 

 Az állatról aki benned él: Nincs szánalmasabb látvány, mint az olyan ember, aki aljassá alázza magát egy falatért, hogy malacának pillanatnyi élvezeti igényét kielégítse. Egy szerény és jól nevelt malacot még megtűrnek a szobában. Ha azonban egy igazán visító dögöt hurcolsz magaddal, előbb-utóbb vele együtt kirúgnak Téged is.

( Te és a Világ ) 

 Idézd föl emlékezetedben régi karácsonyfák ünnepi fényét s a hangulatot, mely békésen és szépen ráterítette lelkedre az örömöt, mint meleg, pihés, puha takarót…

( Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához ) 

 Magamnak fáj, ami bennem fáj.

( Jönnek! ) 

 Ki hitte volna, hogy ilyen hamar? Ilyen hamar száraz rommá változhat az élet?

( A költő és a macska ) 

 …a beszögezett ajtó olyan mint a halott ember szája a ravatalon.

( Jönnek! ) 

 Az ácsorgás a legostobább dolog a világon. Az ember áll, neki támasztja hátát a falnak, s úgy néz szerte a világban mintha akkor született volna.

( Jönnek! ) 

 Ahol nincs hang, ott visszhangra sem várhatunk.

(Józan magyar szemmel ) 

 Lassan jár az idő, de nagy erő van benne.

( Csaba ) 

 …legtöbb bajt a butaság okozza ezen a világon.

( Átoksori kísértetek ) 

  …jó-e nekünk, ha a gyermekek elfelejtenek mosolyogni, s elfelejtenek játszani, és elfelejtenek örvendeni?

( Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához ) 

 Egy korty: egészség, két korty: keménység, három korty: háborúság…

 ( Az Antikrisztus és a pásztorok ) 


Az olyan ember, aki iszik, nem alkalmas arra, hogy felelősségteljes munkát bízzanak rá.

 ( Az Antikrisztus és a pásztorok )

 Sok apróból lesz a nagy, [...] sok kis keserűség, ha meggyűl, nagy keserűség lesz. […] Keserűségből lesz a gyűlölet…

( Az Antikrisztus és a pásztorok )

 …Európa egyetlen ország és egyetlen nép, amely kétezer év alatt […] annyira összekeveredett. […] Ti vagytok Európa örökösei! Ti már annyi gyűlöletet tapasztaltatok a saját bőrötökön, ti már láttátok, hogy hová vezet ez az oktalanság, nektek tudnotok kell, hogy ha ez így megy tovább, úgy a végső összeomlás kell következzék, s az európai kultúra helyén csak romok és temetetlen hullák maradnak! Nektek kellene összefogni, különböző nemzetek fiataljainak, tisztázni végre a kérdéseket, a vitás szavak jelentőségét, eltakarítani a múltból a féligazságokat! Össze kellene hozni egy csoportot, mely az ellentétek keresése helyet végre már kihámozza a jelszavak halmaza alól a közös alapokat: a közös kultúrát, a közös érdeket, a közös célokat, az igazi Európa alapjait!

( Örökösök ) 

Embereket ismertem meg, s rajtuk keresztül jutottam magamhoz is közelebb.

( A titokzatos őzbak ) Némely ember mérföldeket halad téves irányba, anélkül, hogy elfáradna. Aztán mikor csak néhány lépést kéne tennie, hogy jó ösvényre jusson, akkor sokallja. Hiába ilyenek vagyunk mi, emberek…

( Elvész a nyom ) 

Háromféle ember van a világon: azok, akik a maguk urai, azok, akik másoknak dolgoznak, és azok, akik kerülik a munkát. Akik a maguk urai […] azok a mindentudók, mert uralják a sorsot. Ők azok, akik városokat, országokat, nemzeteket képesek felépíteni. Ők azok, akik a világot olyanná teszik, amilyennek lennie kell.

( Eliza ) 

Aki darázsfészekbe nyúl, biztos lehet abban, hogy darázscsípés éri. Ha mégis megkísérli komoly oka lehet.

( Józan magyar szemmel ) 

Bolondokkal és gyermekkel másképp szokás beszélni.

( Mire a fák megnőnek ) 

Vadmacska nem megyen a házhoz.

( A funtineli boszorkány ) 

Magyar ember, ha faluról városra kényszerül, az csak bajt s gondot jelenthet.

( Csaba ) 

Nagyon változik a világ, s akinek esze van, az együtt változik vele.

( Kard és kasza ) 

Nem a név teszi az embert, hanem az érzés meg a tisztesség.

( A kastély árnyékában ) 

 

A szavakban rejlő igazságok nem komoly igazságok. A valódi igazságok a tettekben vannak.

 ( A kastély árnyékában )

A sorsot nem lehet elrendezni. A sors rendezi el az embert.

( A funtineli boszorkány )

Milyen szomorú is, hogy minden elmúlik egyszer, ami szép…

( Zsoltár és trombitaszó )

… a magány közel hozza egymáshoz az embereket.

( Zsoltár és trombitaszó )

 …az ember ártatlan egészen addig, míg bűnössége bizonyítást nem nyer! Azt akarom, hogy a gyerekeink ebben a hitben nőjenek fel, és ne előítéleteik csupán azért, mert nem ismernek valakit.

( Eliza )

…restségünket szívesen takargatjuk hangzatos szólamok alá.

( Józan magyar szemmel )

Jusson eszedbe, hogy gondok, bajok, céltalanságba fulladt tervek és kimúlt akarások mögött valahol a múltban Te is gyermek voltál. […] Vizsgáld meg magadat és ezt a világot igaz szemmel és becsületesen. Jó ez a világ így ahogy van, gyönge palántáknak, gyermeki lelkeknek?

( Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához )

 

Ki vagyok én?

 

 Munkáim:

Társoldalak:

 

 

 

 Véren vett ország...

 

 

 

*-*

 

Ki vagyok én?

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Hányan is voltatok?
Indulás: 2007-05-20
 
 

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!